DONGFENG

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Xe cuốn ép rác Dongfeng EQB - 15m3

Xe cuốn ép rác Dongfeng EQB - 15m3

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CUỐN ÉP  RÁC DONGFENG EQB - 15M3   Tên th.....

Xe hút chất thải Dongfeng 3 chân - 12m3

Xe hút chất thải Dongfeng 3 chân - 12m3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HÚT CHẤT THẢI DONGFENG 3 CHÂN - 12M3 TÊN.....

Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng 3 chân - 15m3 nhập khẩu

Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng 3 chân - 15m3 nhập khẩu

THÔNG SỐ KT XE PHUN NƯỚC RỬA ĐƯỜNG DONGFENG 15M3 Tên xe/ Model CS.....

Xe trộn bê tông Dongfeng 4 chân - 12m3

Xe trộn bê tông Dongfeng 4 chân - 12m3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TRỘN BÊ TÔNG DONGFENG HỒ BẮC 12M3 Model &nbs.....

Xe chở rác thùng rời Hooklit Dongfeng - 15m3

Xe chở rác thùng rời Hooklit Dongfeng - 15m3

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ BÙN – RÁC THẢI HOOK LIFT DONGFENG 10-15M3 Tên thiế.....

Xe hút chất thải Dongfeng - 7m3

Xe hút chất thải Dongfeng - 7m3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE HÚT CHẤT THẢI DONGFENG - 7M3   .....

Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng - 6m3 nhập khẩu

Xe phun nước rửa đường tưới cây Dongfeng - 6m3 nhập khẩu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Xe DONGFENG CSC5070GSS3 · .....

Xe chở rác thùng rời Hook-lift Dongfeng - 18m3

Xe chở rác thùng rời Hook-lift Dongfeng - 18m3

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CHỞ RÁC THÙNG RỜI DONGFENG 6x4 – 12T   Tên xe/ Mode.....