XE CỨU HỘ GIAO THÔNG

Hiển thị: Danh sách Lưới
Sắp xếp theo:
Hiển thị:

Xe cứu hộ giao thông Howo 3chân - 18 tấn nhập khẩu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HOWO 6X4 – 18T   Chủng loại x.....

Xe cứu hộ giao thông Isuzu sàn trượt - 3,5 tấn nhập khẩu

Xe cứu hộ giao thông Isuzu sàn trượt - 3,5 tấn nhập khẩu

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỘ GIAO THÔNG SÀN TRƯỢT ISUZU-3,5T  Model xe .....

Xe cứu hộ giao thông Hyundai HD72 - 3,5 tấn

Xe cứu hộ giao thông Hyundai HD72 - 3,5 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN ·      .....

Xe cứu hộ giao thông Dongfeng - 5 tấn

Xe cứu hộ giao thông Dongfeng - 5 tấn

Thông số kỹ thuật cơ bản -  Kiểu động cơ: YC6J190-20 - T.....

Xe cứu hộ giao thông Isuzu - 5 tấn nhập khẩu

Xe cứu hộ giao thông Isuzu - 5 tấn nhập khẩu

 Loại xe ISUZU QL1100TKARY Cứu hộ giao thông .....

Xe cứu hộ giao thông Howo 4chân - 30 tấn nhập khẩu

Xe cứu hộ giao thông Howo 4chân - 30 tấn nhập khẩu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU HỘ GIAO THÔNG HOWO 8X4 – 30T Giới thiệu X.....

Xe cứu hộ giao thông Howo 3 chân - 20 tấn

Xe cứu hộ giao thông Howo 3 chân - 20 tấn

Xe cứu hộ giao thông Howo 6x4 – 20 tấn Đơn vị tính Thôn.....

Xe cứu hộ giao thông Dongfeng - 7tấn

Xe cứu hộ giao thông Dongfeng - 7tấn

Thông số kỹ thuật cơ bản -  Kiểu động cơ: YC6J190-20 - T.....